Press


This page shows images from the personal archive of Dick Bakker

The images are copyrighted. A login code is required to access the following pages. This is only provided to authorized persons.

Please do not download, distribute or publicly display the images. Although the site is copy protected, we would like to point out that the use of the copyrighted work on this site is only intended for a restricted circle and is not or may not be used for commercial purposes. Needless to say, we would like to point out that infringement of the copyrights of the rightholders is a crime.

Op deze pagina zijn afbeeldingen te zien uit het persoonlijk archief van Dick Bakker

De afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Om toegang te krijgen tot de volgende pagina's is een inlogcode nodig. Deze wordt uitsluitend verstrekt aan geautoriseerde personen.

Wij verzoeken u de afbeeldingen niet te downloaden, distribueren of in het openbaar te vertonen. Alhoewel de site is voorzien van een kopieerbeveiliging wijzen wij u er op dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk op deze site uitsluitend is bedoeld voor een besloten kring en niet voor commerciŽle doeleinden gebruikt wordt of mag worden. Ten overvloede wijzen wij u er op dat inbreuk op de auteursrechten van de rechthebbenden een misdrijf is.
Log-in code
Dick Bakker
© Copyright 1977-2023
KvK 32042746
Contact
Privacy statement
CMS
This website is developed by Romilan ICT